Jesús Navarro Guitart

Adreça electrònica: jnavarro@paeria.es

Director del Museu d’Art Jaume Morera de Lleida

Llicenciat en Història Contemporània i en Història de l’Art per la Universitat de Barcelona i de Lleida respectivament

Funcionari de carrera de l'Ajuntament de Lleida, Tècnic superior de museus-conservador

Màster en Arxivística per la Universitat de Barcelona

Màster en Gestió d’Institucions i Empreses Culturals per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona

Màster en Art Actual: Anàlisi, Pensament Crític i Gestió per l’Institut de Formació Continua de la Universitat de Barcelona.

Membre de la Comissió Assessora de Patrimoni Cultural Català de la Generalitat de Catalunya des del 2007

Ha desenvolupat també tasques de Comissariat d’exposicions d’art modern i contemporani i ha publicat diferents llibres i articles sobre aspectes i tendències de l’art modern i contemporani i monografies d’artistes.

És membre fundador de l'Associació de Museòlegs de Catalunya, vocal territorial electe de la Secció Territorial de Lleida d’aquesta associació i membre de l’International Council of Museums (ICOM) i del CIMAM.