José Crespín Gómez

Adreça electrònica: jcrespin@paeria.es

Cap del Gabinet d’Alcaldia

Llicenciat en Publicitat i Relacions Públiques per la Universitat Autònoma de Barcelona (any 2002)

Funcionari de carrera com a tècnic superior especialista en comunicació a la Diputació de Barcelona (any 2008)

Juliol de 2011 – 2015. Des de 2015 fins a l’actualitat
Cap del Gabinet de l’Alcaldia de Lleida

2008-2011
Responsable d’actes i premis de la Diputació de Barcelona (adscrit a Direcció de Comunicació)

2008
Responsable de suport territorial de la Diputació de Barcelona (adscrit a l’àrea de Coordinació General)

2004-2008
Tècnic de la Direcció d’Acció Local e Institucional de la Diputació de Barcelona
(adscrit a l’Àrea de Presidència)

2002–2004
Executiu de comptes a l’agència de publicitat Cirici Comunicació

2002
Becari a la central de planificació de mitjans Mediaedge:cia