Joan Blanch i Ripoll

Adreça electrònica: jblanch@paeria.es

Coordinador tècnic de planejament urbanístic

Llicenciat en Arquitectura per la Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB)

Arquitecte municipal a l’Ajuntament de Balaguer (1983-1989)

Experiència Professional anterior a l’empresa privada

Coordinador Comarcal del Servei Territorial d’Urbanisme (1990-1994)

Cap del Servei Territorial de Lleida de la Direcció General d’Urbanisme (1994-2007)

Coordinador tècnic de planejament urbanístic a l’Ajuntament de Lleida (2007-fins actualitat)