AADD 1991: Congrés de la Seu Vella de Lleida, Actes, Pagès Editors, Lleida.

AADD 1991: Ier. Col.loqui d´història dels Jueus a la Corona d´Aragó, Actes. Quaderns de l´Institut d´Estudis Ilerdencs, Lleida.

AADD 1991: Lleida, Nova activitat per a un centre àntic. Joan Busquets i Lluis Domenech, Ajuntament de Lleida, Lleida.

AADD 1995: Atles urbanístic de Lleida 1707-1995, Col.legi d'Arquitectes, Ajuntament de Lleida, Lleida.

AADD 1996: Lleida: de l'Islam al feudalisme (segles VIII-XII), a Coneixes la teva ciutat?, Ateneu Popular de Ponent, Lleida.

AADD 1997: Lleida: del municipi a l'Estudi General (segle XIII), a Coneixes la teva ciutat?, Ateneu Popular de Ponent, Lleida.

AADD 1999: Seu Vella, Dossier la Canonja 1, Anuari d'Història i Cultura, Associació d'amics de la Seu Vella de Lleida, Pagès editors, Lleida

R. Amadó , J. Busquets, LL. Domènec i R.M. Puig 1992: "Pla Especial del Centre de Lleida", Lleida, Nova activitat per a un Centre Antic, Lleida, pp. 103-112.

R. Anadon 1963: Notas sobre el matadero judío de la Ciudad de Lérida, Ilerda, XXVII, Lleida.

C. Betriu, R. Cascales 1985: Seu Vella. Lleida, Patronat de la Seu Vella de Lleida

M. Blázquez et al. 1989: Mosaicos romanos de Lérida y Albacete, a Corpus de Mosaicos de España, fase VIII, Madrid, pp.19-20, làm. 6 i 7.

B. Catllar i P. Armengol 1987: Atlas de Lleida (segles XVII-XX), Lleida.

C. Cava de Llano i Pintó 1977: Els cellers i les tavernes de Lleida. Ier. Premi Ciutat de Lleida 1976, Ajuntament de Lleida, Lleida.

G. Fabre, M. Mayer i I.Rodà 1985: Inscriptions romaines de Catalogne. II. Lérida, Dif. de Boccard, Paris.

J. Gallart, E. Junyent, A. Perez, N. Rafel 1985: L´arqueologia a la ciutat de Lleida 1975-1985, a Quaderns de divugació ciutadana, 5, Col.lecció la Banqueta, Ajuntament de Lleida, Lleida.

J. Gallart 1986: Excavacions a la necròpolis de l'Esglèsia Romànica de Sant Martí de Lleida, a Setmana d'Arqueologia Medieval, IEI, Lleida, pp.129-152.

J. Gallart, J. Giralt i J.M. Miró 1986: Excavaciones en el lado Norte de la Iglesia de Sant Martí (Lleida). Época andalusí y medieval, a I Congreso de Arqueología Medieval Española (Huesca 1985), tomo IV, pp.313-330, Zaragoza.

J. Gallart et al. 1989: Excavacions d'urgència a l'Església de Sant Martí de Lleida., a Excavacions d'Urgència a les comarques de Lleida, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.227-237.

J. Gallart, J. Giralt, J.Mª Miró, E. Vives 1991: L´excavació de l´església de Sant Martí de Lleida. Monografies d´Arqueologia Urbana núm. 3. Lleida.

Gallart, J, Lorés, I., Macià M., Ribes J.L. 1996: La arquitectura de a Seu Vella de Lleida: evolució de la capçalera, a Rev. Lambard. Estudis d'Art Medieval, 8, Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, pp 113-138 i 255-260.

J. Gallart i I.Garcés 1987: Excavaciones en la calle Mayor nº 17 de Lleida: nuevos datos para el conocimiento de la ciudad musulmana, a Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, vol. II, pp. 637-648.

Gallart, J., Junyent, E. 1989: Un nou tall estratigràfic a la Pedrera, Vallfogona de Balaguer (Termens, La Noguera, Lleida). Espai/Temps,Quaderns del Departament de Geografia i Història de l'Estudi General de Lleida, 3, Lleida 1989

J. Gallart i I. Garcés 1986: Informe preliminar de l'excavació arqueològica al carrer Major 17 de Lleida (Segrià), SSTT de Lleida, inèdit.

I. Garcés 1992: Elements per una sistematització de les ceràmiques pintades a les terres de Lleida. (Segles I a.C.- I.d.C.) a Dossier del seminari: Les ceràmiques de tècnica ibèrica a la Calalunya romana (segles II a.C.- I d.C.), Barcelona, pp. 78-90.

M. García, J. Gallart i I.Garcés 1983: Excavaciones en la calle Mayor nº 17 de Lleida: nuevos datos para el conocimiento de la ciudad musulmana, a Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, vol. II, pp. 637-648.

M. García 1983: Santa María de Gardeny, a Ilerda, XLIV, Lleida, pp.245-268.

Garciá i, J.E., Payà, X. 1999: Excavacions al antic Barri de Cap Pont i a la sèquia de Torres, Col.l. Iltirda. Arqueologia, 2, Lleida.

J.E. GARCIA, J. Markalai i J.R. Gonzalez 1987: Canyeret: Estudio de materiales ceràmicos bajomediavales de la excavación de la muralla de Portaferrissa (Lérida) a II Congreso de Arqueologia Medieval , (Madrid 1987), Madrid, pp. 460-468

M. Giné i A.Corbella 1989: Dossier de la visita al centre històric de Lleida organitzada pel Col.legi d'Arquitectes, a Història urbana i intervenció en el centre històric, III Setmana d'Estudis Urbans a Lleida, (Lleida 1986), Barcelona, pp.351-378.

J.R. Gonzàlez 1982: Troballa al IEI, a Les Pedres, 2, IEI, Lleida.

J.R. Gonzàlez 1984 a: Troballa al Carrer Governador Montcada, a Les Pedres, 4, IEI, Lleida.

J.R. Gonzàlez 1984 b: Troballa al Jardí del Palau Episcopal, a Les Pedres, 4, IEI, Lleida.

González, J.R., Balasch, E., Rodríguez, J.I. 1998: Visions de la Seu Vella, Amics de la Seu Vella, Pagès Editors, Lleida

Gonzalez, J.R i Tarrona J. 1991: Els grafitis de la inscripció romana del presbiteri. Testimoni de la seva reutilització com altar cristià, a Congrés de la Seu Vella de Lleida, Actes. Pagès Editors, Lleida, pp. 55-61

Gonzalo, J, Ribes, A., Uceda, O. 1997: Els Setge de Lleida 1644-1647, Col.l. Iltirda, 1, Lleida.

M. Julià et al. 1989: Excavacions d'urgència a l'Antic Portal de Magdalena, Lleida (Segrià)", Excavacions arqueològiques d'urgència a les comarques de Lleida, Col. Excavacions arqueològiques a Catalunya, 9, Dep. de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp. 203-226.

E. Junyent 1982: La plaça de Sant Joan, Lleida, a Excavacions Arqueològiques a Catalunya en els darrers anys, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.367-368.

E. Junyent 1983: La plaça de Sant Joan, a Coneixes la teva ciutat?, a Ateneu Popular de Ponent, Lleida.

E. Junyent, A. Pérez i N.Rafel 1985: Lleida: Notes a l'arqueologia de la ciutat, a Cota Zero, 1, Vic, pp. 23-29.

E.Junyent, A.Pérez i N.Rafel 1989: Arqueologia i ciutat, a Història urbana i intervenció en el centre històric, III Setmana d'Estudis Urbans a Lleida, (Lleida 1986), Barcelona, pp.189-215.

E. Junyent, J.B. López i A. Oliver 1991: Estratègia, anàlisi estratigràfica i registre en l'Arqueologia lleidetana del 80. La Harris Matrix, a Harris Matrix. Sistemes de registre en Arqueologia, Lleida.

E. Junyent i A. Pérez 1983: El Museu de la Paeria, Ajuntament de Lleida-Cultura, Lleida.

E. Junyent i A. Pérez 1994: Los restos de la Plaza Sant de Lleida. I, Revista d'Arqueologia de Ponent , 4, pp.173-203

E. Junyent i A. Pérez 1995: Los restos de la Plaza Sant de Lleida. II, Revista d'Arqueologia de Ponent , 5, pp. 211-248

A. Lafuente i J.. Ruiz de Arbulo 1995: Arqueologia urbana i registro informático en Lleida. La colaboración entre instituciones como una apuesta de futuro, Revista de Arqueologia , 171, Madrid, pp. 6-11

F. Lara 1971 a: La "Ilerda" romana. Crítica histórica y relación de materiales romanos de Lérida, a Actas XI CNA (Mérida 1969), Zaragoza, pp. 627-662.

F.Lara 1971 b: Materiales arábigos y judaicos de Lérida, Ilerda, XXXI, Lleida.

F. Lara. 1971 c: La Zuda de Lérida, Ilerda, XXXI, Lleida.

F. Lara 1973 a: Lérida romana, Lleida.

F. Lara 1973 b: Epigrafía romana de Lérida, Lleida.

F. Lara 1974: Lérida. Museo Arqueológico, Lleida.

F. Lara 1976: La religión y el culto romanos en las tierras de Lérida, Lleida.

F.Lara 1977: Lérida. La Seo Antigua, Lleida.

F. Lara 1978: Materiales para el estudio de la esclavitud romana en tierras de Lérida, Ilerda, XXXIX, pp. 79-83.

P. Lazaro 1987: Un testar de cerámica decorada en azul y polícroma del siglo XVII, en Lleida, a Actas II Congreso de arqueologia medieval Española, vol. III, Madrid, pp. 526-531.

C. Lorencio 1989: Informe dels treballs realitzats en el pany de muralla dels carrers de Sant Antoni i La Paloma de Lleida (Segrià), a Excavacions Arqueològiques d'Urgència a les comarques de Lleida, Generalitat de Catalunya, Barcelona, pp.238-243.

C. Lorencio, F.Puig i M.Julià 1998: Enterraments infantils a l'edifici alto-imperial de la Magdalena (Lleida, Segrià), a De les estructures indigenes a l´organització provincial romana de la Hispania citerior (Granollers 1987), Annexos a Itaca, Barcelona, pp. 299-316.

C. Lorencio, F. Puig i M. Julià 1987: Hebillas procedentes de l'Antic Portal de Magdalena, Lleida. Notas para su clasificación tipológica y cronológica, a Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid, 274-283

A. Loriente i Oliver 1991: Intervenció arqueològica al Pati d'en Miqueló, Lleida, a Revista d'Arqueologia de Ponent, 1, Lleida, pp. 239-261.

A. Loriente 1987: L'Antic Portal de Magdalena (Lleida). La cerámica en verde y manganeso. Aproximación tipológica, a Actas del II Congreso de Arqueología Medieval Española, Madrid.

A. Loriente 1989: Los niveles andalusíes del "Antic Portal de Magdalena". Anàlisis de las estructuras y de la cerámica decorada de los silos y pozos muertos, Tesi de llicenciatura, Estudi General de Lleida.

A. Loriente 1990 a: L'horitzó andalusí de l'antic Portal de Magdalena, Monografies d'Arqueologia Urbana, 2, Lleida.

A. Loriente 1990 b: Restos de viviendas hispano-musulmanas en la ciudad de Lérida. Cuadernos de la Alhambra, Granada.

A. Loriente, A. Oliver i A. Pérez 1995: El municipium de Ilerda y Medina Larida. Diez años de Arqueologia Urbana en Lleida a Revista de Arqueologia , 149, Madrid, pp. 16-25.

A. Loriente i A. Oliver (Coords.) 1992: Excavació de l'Antic Portal de Magdalena, a Monografies d'Arqueologia Urbana, 4, Lleida.

J. Lladonosa 1944: La antigua parroquia de San Martín de Lérida, Lleida.

J. Lladonosa 1952: La Diócesis de Lérida, Lleida.

J. Lladonosa 1953: Pedro de Sanahuja, último señor de Borjas Blancas, Impta. Selecta, Lleida.

J. Lladonosa 1954 a: El desarrollo urbano de Lérida a través de su historia, Divulgaciones Leridanas, Lleida.

J. Lladonosa 1955-1959: La ciutat de Lleida, 3 vols. (vol. I, 1955; vol. II, 1956; vol. III, 1959), Ed. Barcino, Barcelona.

J. Lladonosa 1961-1978: Las calles y plazas de Lérida a través de su historia, 5 vols. (vol. I, 1961; vol. II, 1963; vol. III, 1970; vol. IV, 1976; vol. V, 1978), Publ. de l'Ajuntament de Lleida, Lleida.

J. Lladonosa 1970: Santa Maria l'Antiga, primitiva canonja de Lleida (1149-1278), a Miscel.lània Històrica Catalana. Homenatge al P. Jaume Finestres, historiador de Poblet, Publ. Abadia de Poblet.

J. Lladonosa 1972: Història de Lleida, vol. I, Tàrrega. Lleida.

J. Lladonosa 1974 a: Lérida Medieval, 2 vols., Cultura Ilerdense, Lleida

J. Lladonosa 1974 b: Lérida Medieval, tomo I, (S.XII-XIII), Ed. Milagro, Lleida.

J. Lladonosa 1977: Lérida moderna. Época de los Austrias, Lleida.

J. Lladonosa 1979: La Suda, Parroquia de la Seu de Lleida. Lleida.

J. Lladonosa, J. 1980: Visita a la catedral antigua de Lérida, Artis, Lleida.

J. Lladonosa 1980 b: Història de la ciutat de Lleida, Ed. Curial, Barcelona.

J. Lladonosa 1980 c: Lérida moderna. Época de los Borbones, Lleida.

J. Lladonosa 1983: Els carrers i places de Lleida actual amb més pes històric, a Quaderns de divulgació ciutadana nº2, Ajuntament de Lleida, Lleida.

J, Lladonosa 1985: L´art decoratiu al monestir de Santa Maria d´Alguaire, a través dels llibres de visites dels grans Priors de Catalunya, Reial Acadèmia Catalana de Belles Arts de Sant Jordi, Lleida

J. Lladonosa 1987: Evolució històrica de la ciutat de Lleida, a B. Catllar i P. Armengol, Atlas de Lleida ( segles XVII-XX), Lleida, pp. 9-25.

DD.AA 1993: LLEIDARQ: Banc informàtic de dades arqueològiques de la ciutat de Lleida. UdL-Ajuntament de Lleida., Lleida (No publicat però consultable).

M. Macià, J. Ribes, J.R. Reñé 1994: Recuperació d'un conjunt arquitectònic: la tribuna o balcó de la Seu Vella de Lleida, a Rev. Ilerda. Humanitats, 51, pp. 7-17

Macià, M. 1997: La Seu Vella de Lleida, Guia històrica i arquitectònica, Departament de Cultura, Generalitat de Catalunya, Barcelona

M.T. Marco 1988: La cerámica de paredes finas de Ilerda, Tesi de llicenciatura, Estudi General de Lleida, Lleida, inèdita

J.Medina i T.Reyes i A.Pérez 1991: Excavacions al solar de l'Avinguda Francesc Macià, 37-41 de Lleida, a Revista d'Arqueologia de Ponent, 1, pp. 209-221.

B. Miró 1991: La terra sigil.lata africana a Ilerda, a Revista d'Arqueologia de Ponent , 1, pp. 223-237.

B. Miró 1993: La ceràmica comuna de producció africana, a Revista d'Arqueologia de Ponent , 3 Lleida.

M. Moran 1993: Anforas romanas en Ilerda y Aeso, datos para un estudio económico. Tesi de licenciatura, Universitat de Lleida, Inedita.

J. Mutgé 1992: L'aljama sarraïna de Lleida a l'Edat Mitjana. Aproximació a la seva història. CSIC. Barcelona.

M. Olives 1840: Colección de Noticias o sea Memorias para formar la historia de la antiquísima ciudad de Lérida, escritas por D.M. Olives, IEI, Lleida.

M. Olives 1944: Lérida en la primera mitat del siglo XIX, a Ilerda, II, Lleida, 35 i ss.( reimpressió d'un manuscrit original del segle XIX)

X. Payà, F. Puig i T. Reyes 1994: Primeres datacions dels nivells de fundació d'Aeso, a Revista d'Arqueologia de Ponent, 4, pp. 151-172.

J.L. Peña, J. Chueca i A. Julian 1991: Características geológicas i geomorfologia evolutiva del tossal de la Seu Vella de Lleida, UdL / Generalitat de Catalunya (inèdit)

A. Pérez 1984 a: La ciutat romana d'Ilerda, Lleida.

A. Pérez 1984 b: En torno al status de Ilerda, Ilerda, XLV, p. 209 i ss.

A. Pérez 1990: La "terra sigillata" de l'antic Portal de Magdalena, Monografies d'Arqueologia Urbana, 1, Lleida.

A. Perez 1991 a: Lleida Romana, Col.lecció Seminari, 4, Pages Editors, Lleida.

A. Pérez 1991 b: Herma de màrmol hallada en Francesc Macià 37-41, a Revista d'Arqueologia de Ponent, 1, pp. 216-219.

A. Pérez 1993: Imitaciones de terra sigillata de Lleida, Homenatge a Miquel Tarradell, Barcelona, pp. 767-778.

A. Pérez 1992: Los hallazgos de la zona de enterramientos en torno a la estación de ferrocarril de Lleida, a Revista d'Arqueologia de Ponent , 2, Lleida, pp. 199-216

A. Pérez i N. Rafel 1993: La vil.la romana de Torre Andreu (La Bordeta, Lleida) Un establiment suburbà dels segles II-III d.C., Monografies d´Arqueologia Urbana, 5, Lleida.

R. Pita 1968: Notas de arqueología de Cataluña y Baleares (provincia de Lérida), a Ampurias, 30, pp. 332-347.

R. Pita 1972: El distrito de Lérida en la Frontera Superior musulmana, Ilerda, XXXIII, Lleida.

R. Pita 1973 a: Lérida judía, Lleida.

R. Pita 1973 b: Lérida paleocristiana, Lleida.

R. Pita 1974: Lerida árabe, Lleida.

R. Pita 1975: Lérida ilergeta, Lleida.

J. Pleyan de Porta 1873: Apuntes de Historia de Lérida, o sea compendiosa reseña de sus principales hechos desde la fundación de la ciudad hasta nuestros dias. Imprenta de Carruez, Lleida.

J. Pleyan de Porta 1911: La Azuda de Lérida, a La Seo de Lérida, Memoria de la Catedral Antigua, Lleida.

J. Pleyan de Porta 1877: Guía-Cicérone de Lérida, Lleida.

J. Pleyan de Porta i F. Renyé i Viladot 1880: Album histórich, pintoresch y monumental de Lleyda y sa provincia, Lérida.

J. Pleyan de Porta et al. 1983: Els sòls de Catalunya. Àrea meridional de Lleida.Generalitat de Catalunya. Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca, Barcelona.

I. Puig, M. Crusafont 1981: Classificació de la moneda Pagesa de Lleida a través de l´anàlisi paleogràfica (segles XIII-XVI)", a Acta Numismatica, 11, Barcelona

F. Puig i P. Làzaro 1986: Les excavacions de l'Antic Portal de Magdalena: noves dades sobre l'urbanisme antic de la ciutat de Lleida, a Tribuna d'Arqueologia, 1985-1986, pp. 83-88.

J. Rabasa, i F. Rabasa, 1983: El suministro de agua potable a la ciudad de Lérida, a Ilerda, XLIV, pp. 305-428.

E. Riu 1994: L'arqueologia a Lleida i a la Catalunya de ponent. Origen i evolució fins a la fi de la dictadura franquista, a Revista d'Arqueologia de Ponent, 4, Lleida, pp. 117-135

S. Roca i Lletjós 1928: Les darreres troballes epigràfiques lleidatanes, a Vida Lleidatana, III, nª 42, Lleida, pp. 36-38. (Red. 1981 pp. 35-38)

J.I. Rodríguez 1982: La Ilerda romana, a Ressó, 5, Lleida.

D. Romano 1960: Restos judíos de Lérida, a Sefarad, XX, Madrid, pp.50 i ss.

Servei d'Arqueologia de la Generalitat de Catalunya 1987: Arqueología urbana en Lérida, a Revista de Arqueologia, 75, Madrid, pp. 11-19.

J.A. Tarragó Pleyan 1944: Materiales de arqueología de la ciudad de Lérida, a Ilerda, III Lleida, pp. 415-438.

J.A. Tarragó i J. Pleyan de Porta 1953: El puente y la huerta de Lérida, Lleida.

J.A. Tarragó i J. Pleyan de Porta 1977: La Casa de la Ciutat - La Paheria de Lleida, Serie Museo de la Paheria, 2, Lleida.

J.A. Tarragó i L. Diez-Coronel 1964: Una excavación en la Pahería de Lérida, a Actas del VIII CAN, Sevilla.

J.A. Tarragó et al. 1981: La excavación arqueológica del Palacio de la Pahería de Lérida y su museo. Estudio de los materiales aparecidos en la segunda campaña, a Miscel.lània Homenatge al Prof. Salvador Roca i Lletjós, IEI, Lleida, pp. 405 i ss.

Mª.C. Torres Graell 1968: Evolución histórica del puente de Lérida, Lleida.

J. Tous Sanabra 1992: Signos de los canteros de la Seu Vella de Lleida y sus alrrededores, Lleida.

J. Vives 1927-1931: Altres inscripcions romanes paganes. Lleida, a AIEC, VIII, pp. 373-374.