17.- Diner de billó. Jaume I.

Lleida medieval. 1236-1243

Antic Cine Catalunya. (INT-36)

Restauració: Laboratori d'Arqueologia UdL. Carme Prats Darder

Fotografia: Servei de Reproducció d'Imatge UdL. Xavier Goñi

CD 3. 06-05 (anvers)

CD 1. 3-11 (revers)

ampliació imatge

18.- Capitell calat de pedra sorrenca.

Lleida medieval. 1275/1325

Casa d'Exercicis. (INT-90)

Restauració: Laboratori d'Arqueologia UdL. Carme Prats Darder

Fotografia: Servei de Reproducció d'Imatge UdL. Xavier Goñi

CD 3. 05-04

ampliació imatge

19.- Pot en verd i manganés. Ceràmica de Paterna.

Lleida medieval. 1300/1399

Antic Portal de Magdalena. (INT-02)

Restauració: Servei d'Arqueologia. Montserrat Pugés

Fotografia: Servei de Reproducció d'Imatge UdL. Xavier Goñi

CD 3. 07-08

ampliació imatge

20.- Sola de sabata feta amb cuir i suro.

Lleida medieval.1290/1399

Carrer La Parra (INT-41)

Restauració: Laboratori d'Arqueologia UdL. Carme Prats Darder

Fotografia: Servei de Reproducció d'Imatge UdL. Xavier Goñi

CD 1. a-23

ampliació imatge

21.- Escudella en blau i reflex metàl·lic. Tipus Pula.

Lleida medieval.1300/1350

C. Juderia, 11. (INT-44)

Restauració: Laboratori d'Arqueologia UdL. Carme Prats Darder

Fotografia: Servei de Reproducció d'Imatge UdL. Xavier Goñi

CD 2. 13-06

ampliació imatge

22.- Plat en blanc i blau.

Lleida medieval. 1400/1450

C. Cardenal Remolins 9-11. (INT-83)

Restauració: Laboratori d'Arqueologia UdL. Carme Prats Darder

Fotografia: Servei de Reproducció d'Imatge UdL. Xavier Goñi

Cd 5 Mus 1 M 490

ampliació imatge

23.- Escudella de reflex metàl·lic. Muel.

Lleida medieval. 1475/1530

C. Cavallers, 10. (INT-76)

Restauració: Laboratori d'Arqueologia UdL. Carme Prats Darder

Fotografia: Servei de Reproducció d'Imatge UdL. Xavier Goñi

CD 1. a-27

ampliació imatge