Publicacions a l'abast del ciutadà

 

* Llibres:

 

A. Oliver i T. Prim 1995: Arqueologia. La Lleida Secreta, Manent Ed., Mataró.

 

* Articles:

Com una altra via per apropar les dades i els resultats obtinguts al llar de la historiografia d'excavació de la ciutat, la Secció d'Arqueologia participa amb iniciatives promogudes per altres institucions com l'Ateneu Popular de Ponent, mitjançant visites guiades tant pel Turó com pel centre històric i amb la publicació d'articles a les revistes Coneixes la teva ciutat?, Ressò de Ponent, Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, Revista dels Moros i cristians.

En aquesta bibliografia podeu consultar els textes dels artícles lincats. Per consultar les imatges veure els artícles originals.

 

A. Loriente, I. Gil i X. Payà, 1996: L'arqueologia en el Pla Especial del Turó de la Seu Vella, a Ressò de Ponent, 136, pp. 32-37, Lleida.

 

A.Loriente, 1996: Medina Larida. El passat àrab de la ciutat de Lleida: les fonts arqueològiques, a Lleida: de l´Islam al feudalisme, Lleida. Revista Coneixes la teva ciutat, XVI, Lleida, pp 9-39.

 

A.Loriente, 1997: La ciutat de Lleida als segles XIII-XIV, a Lleida: del municipi a l´Estudi General. Revista Coneixes la teva ciutat?, XVII, Lleida, pp. 65-68.

 

A. Loriente i J.L.Ribes, 1997 : La Suda del segle XIII, a Lleida: del municipi a l´Estudi General. Coneixes la teva ciutat?, XVII, Lleida, pp. 68-70.

 

A. Oliver, 1997: La plaça i l'església de Sant Joan al segle XIII, a Lleida: del municipi a l´Estudi General. Coneixes la teva ciutat?, XVII, Lleida, pp. 74-76,

 

I. Gil, 1998: La ciutat de Lleida al segle XV. Dades arqueològiques, a Lleida: La ciutat Baix Medieval. S. XIV-XV. Coneixes la teva ciutat?, XVIII, Lleida, pp.177-180.

 

I.Gil, 1998: La ceràmica del segle XV a la ciutat de Lleida, a Lleida: La ciutat Baix Medieval. S. XIV-XV. Coneixes la teva ciutat?, XVIII, Lleida, pp.181-182.

 

 

I. Gil,1998: Intervenció arqueològica a la Porta dels Fillols de la Seu Vella de Lleida, La porta del Lleó. Butlletí de l´associació Amics de la Seu Vella de Lleida, 1 i 2, Lleida.

 

M. Morán, 2000: Intervenció arqueològica al nou accés de la Llengua de Serp,

Butlletí de l´Associació Amics de la Seu Vella de Lleida, en premsa

 

A. Loriente, 2000: Arqueologia i difusió. Una activitat i una eina per comprendre la nostra història, a Revista del Cercle de Belles Arts de Lleida, 14, Lleida.

 

A. Loriente, 2000: Com era la ciutat de Lleida en època andalusina?, com era Medina Larida?, a Revista de Moros i cristians, Lleida.

 

X. Payà, 2001: La Roca Sobirana i el castell de la Suda, Revista de Moros i cristians, Lleida.

 

Publicacions científiques

 

Dins del camp de les publicacions de caràcter científic s'han editat, en col·laboració amb la Secció d'Arqueologia de la Universitat de Lleida, sis Monografies d'Arqueologia Urbana (1990-1995) i deu volums de la Revista d'Arquelogia de Ponent (1990-2000). Dins d'aquest amb la publicació de diferents articles per part dels diferents membres de la Secció d'Arqueologia.

 

Així mateix, l'Ajuntament ha iniciat una nova col·lecció: Iltirda, dins de la qual s'inicia la sèrie Iltirda.Arqueologia. També s'han publicat articles a la Revista de la Tribuna d'Arqueologia editada pel departament de cultura de la Generalitat i articles en publicacions d'abast peninsular.

 

* Publicacions monogràfiques i articles sobre les diferents intervencions:

 

A. Loriente, 1990: L'horitzó andalusí de l'Antic Portal de Magdalena Monografies d'Arqueologia Urbana, 2, Lleida.

 

A. Loriente i A. Oliver, 1991 : L'antic Portal de Magdalena, Monografies d'Arqueologia Urbana, 4, Lleida.

 

 

A. Loriente i A. Oliver, 1991: Intervenció arqueològica al Pati d'en Miqueló. Lleida 1989-1990, Revista d'Arqueologia de Ponent, 1, pp. 239-263.

 

A.Loriente, X. Payà, 1996: Cine Catalunya, Antic Barri de Cap Pont i Sèquia de Torres, Tribuna d´Arqueologia 1994-1995, Barcelona, pp.143-160.

 

J.E. Garcia i X. Payà, 1996: Excavacions a l´antic barri de Cappont i a la sèquia de Torres, Tribuna d'Arqueologia 1994-1995, Barcelona.

 

X.Payà, A.Loriente, 1998: L´excavació del bar Clavé: vuit segles de muralles Revista d´Arqueologia de Ponent, 8, pp. 197-201.

 

J.Garcia-X.Payà, 1999 : Excavacions a l'antic barri de Cap Pont i a la sèquia de Torres, Col·l. Iltirda.Arqueologia, Lleida.

 

I.Gil, I. Lorés, 1999: Edificis històrics de l´antiga casa d´exercicis: resultats de la intervenció històrico-arqueològica a l´antiga canonja de la Seu Vella de Lleida, Revista d´Arqueologia de Ponent, 9, pp. 291-324.

 

I. Lorés i I. Gil, 1999: L'antiga canonja de la Seu Vella de Lleida: noves aportacions a l'evolució arquitectònica del conjunt dels seus edificis, a Anuari d'Història i Cultura. Associació amics de la Seu Vella Lleida, 1, pp.15-93.

 

X. Payà, 2001: Las termas públicas de la ciudad romana de Ilerda, Actas del Coloquio Internacional de las Termas Romanas en el Occidente del Imperio, (Gijón 1999), Gijón.

 

* Articles de síntesi

 

A. Loriente,1990: Restos de viviendas hispano-musulmanas en la ciudad de Lérida, Cuadernos de l'Alhambra, Granada.

 

A.Oliver, 1992: L'arqueologia a Ponent durant 1991, Revista d'Arqueologia de Ponent, 2, pp.

 

X. Payà, I. Gil, A. Loriente, M. Moran i A. Loriente, 1996: Evolució espacial i cronològica de l´antiga ciutat d´Ilerda, Revista d´Arqueologia de Ponent, 6, pp 119-149.

 

X. Payà, 1996: Terracotes romanes a la ciutat d´Ilerda. Un model de representació figurada i una aproximació al seu significat cultural, Revista d´Arqueologia de Ponent, 6. Lleida, pp. 217-231

 

 

A. Loriente, I. Gil i X. Payà, 1997: Un exemple de model urbà andalusí: Medina Larida. L´aportació de l´arqueologia urbana al món àrab, Revista d´Arqueologia de Ponent, 7, pp. 77-106.

 

 

A. Oliver, 1998: Recuperar l'història: l'actuació arqueològica, El centre històric com lloc per viure, Lleida, pp. 65-78

 

 

I. Gil, A. Loriente, M. Morán, X. Payà, A. Pérez Almoguera en premsa: De la Iltirta prerromana a la Ilerda tardorromana. Nuevos datos tras dos décadas de investigación continuada en Lleida, Archivo Español de Arte y Arqueologia,

 

X. Payà, 2000: El vernís negre dels segles II i I a.C de la ciutat d'Ilerda i Aeso, Actes de la Taula Rodona La ceràmica de vernís negre dels segles II i I a.C: centres productors mediterranis i comercialització a la Península ibèrica, (Empúries 1998), Mataro, pp. 231-248.

 

A. Loriente 2001: La vaixella andalusina de la primera meitat del segle X apareguda a la ciutat de Lleida, Revista d'Arqueologia de Ponent, 10,

 

M. Morán 2001: Nuevas marcas anfóricas halladas a la provincia de Lérida, Revista d'Arqueologia de Ponent, 10,

 

 

A. Oliver, en premsa : La gestió del patrimoni arqueològic a la ciutat de Lleida Actes de les primeres jornades d'Arqueologia de Catalunya

 

X. Payà , I.Gil, A, Loriente, M. Molist i M. Morán, en premsa: Darreres aportacions arqueològiques a la ciutat romana d'Ilerda, Jornades d'Arqueologia i Paleontologia. 2000, Servei d'Arqueologia de la Generalitat (Lleida 2000),

 

A, Loriente, I.Gil, M. Milist i M. Morán, X. Payà, en premsa: Darreres aportacions arqueològiques a la ciutat andalusina de Medina Larida, Jornades d'Arqueologia i Paleontologia. 2000, Servei d'Arqueologia de la Generalitat (Lleida 2000),

 

M. Morán , I.Gil, A, Loriente, M. Molist i X. Payà, en premsa: Darreres aportacions arqueològiques a la ciutat de Lleida en època medieval, Jornades d'Arqueologia i Paleontologia. 2000, Servei d'Arqueologia de la Generalitat (Lleida 2000),

 

I.Gil, A, Loriente, M. Molist i M. Morán, X. Payà, en premsa: Darreres aportacions arqueològiques a la ciutat de Lleida en època moderna, Jornades d'Arqueologia i Paleontologia. 2000, Servei d'Arqueologia de la Generalitat (Lleida 2000),

 

P. Vázquez, en premsa: Les prospeccions al terme de Lleida, Jornades d'Arqueologia i Paleontologia. 2000, Servei d'Arqueologia de la Generalitat (Lleida 2000),

 

 

* Publicacions sobre difusió

 

T. Badia, M.A. Font, A. Loriente, 1998: El programa descobrim la ciutat oculta. Arqueologia i patrimoni de la Suda, Symposium sobre difusió, Universitat de Lleida

 

T. Badia, M.A. Font, A. Loriente, 1998: El programa descobrim la ciutat oculta. Arqueologia i patrimoni de la Suda, Revista d´Arqueologia de Ponent, 8, pp. 167-178.