Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

La Paeria oferix el servei de tramitació de certificats digitalts IdCat

Data de publicació: 18/11/2005

Des d'avui ja es poden sol·licitar a l'OMAC, l'Institut Municipal de Treball, Accés-Institut Municipal d'Informàtica, al Centre d'Informació Juvenil i a l'Oficina de Gestió de l'Àrea Econòmica

ACCÉS - Informàtica

L'Ajuntament de Lleida ha començat a oferir el servei de tramitació de certificats digitals idCAT com a entitat de registre col·laboradora de CATCERT. L'idCAT és un identificador digital emès per l'Agència Catalana de Certificació que assegura la integritat i confidencialitat de les transaccions electròniques, garantint la identitat dels ciutadans i ciutadanes. Aquest certificat està admès per signar i encriptar correus electrònics i fitxers.

La Paeria s'ha constituït com a entitat de registre col·laboradora cosa que permet a la ciutadania sol·licitar l'idCAT des de qualsevol dels diferents punts habilitats: l'OMAC, l'Institut Municipal de Treball Salvador Seguí, Accés-Institut Municipal d'Informàtica, el Centre d'Informació Juvenil i l'Oficina de Gestió de l'Àrea Econòmica.

Alguns dels usos de l'idCAT a les administracions públiques són:

 • Agència Estatal d'Administració Tributària:
  - presentació de declaracions
  - pagament d'impostos i deutes
  - recursos i reclamacions
  - obtenció i certificacions
  - factura electrònica

 • Direcció General de Cadastre:
  - Consulta i Certificació de béns immobles del titular
  - Intercanviador de fitxer de dades cadastrals amb Administracions i Institucions Públiques Expedients executius de tributs

 • Seguretat Social
  - Informe i sol·licitud de rectificació de la Vida Laboral
  - Informe i sol·licitud de rectificació de Bases de Cotització
  - Duplicat del Document d'Afiliació
  - Percepció de pensions públiques

  Per obtenir l'idCAT s'ha de seguir un procés dividit en tres fases: la sol·licitud, la validació i la posterior instal·lació. A més, un cop passats els quatre anys de validesa del certificat, es pot renovar.

  El procediment de sol·licitud s'inicia amb la introducció de les dades des del web de l'idCAT. Un cop fet aquest pas, s'ha d'adreçar a una de les entitats de registre col·laboradores per a què validin que les dades de la sol·licitud són correctes.Durant aquesta validació s'ha d'aportar la documentació original i fotocòpia que acrediti la identitat del sol·licitant, que haurà de coincidir exactament amb les dades de la sol·licitud.