Notícies de La Paeria - Ajuntament de Lleida

Lleida recupera les Basses

Data de publicació: 15/9/2017

L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha presidit la presentació de la nova proposta urbanística i d’ordenació del parc públic que, amb més de 20 hectàrees i tenint en compte la seva història, integrarà els nous usos a l’entorn paisatgístic, incorporarà un Centre d’Atracció Turística (càmping), millorarà la mobilitat i l’accessibilitat amb la construcció d’una rotonda a l’entrada principal, i hi haurà zones esportives, infantils, socials i basses i estanys amb jocs d’aigua, entre altres

Aquest mes d’octubre es tramitarà l’aprovació inicial del Pla Especial perquè el parc pugui incorporar el càmping i paral·lelament l’Ajuntament de Lleida, amb recursos propis, iniciarà progressivament les diferents actuacions que s’inclouen en la Fase Parc Públic que començaran aquest mateix any amb la millora de totes les instal·lacions

Es preveu una inversió global d’uns 4 milions d’euros entre la Fase Parc Públic i la Fase Càmping

REGIDORIA DE L'HÀBITAT URBÀ I RURAL I LA SOSTENIBILITAT

L’Ajuntament de Lleida inicia la recuperació del Parc Territorial Alcalde Pons – Les Basses. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, acompanyat dels tinents d’alcalde Fèlix Larrosa i Rafael Peris, així com dels regidors del Partit Popular, Dolors López i Joan Vilella, i el gabinet d’arquitectura Arqcoas, ha presidit la presentació de la nova proposta urbanística i d’ordenació del parc públic que, amb més de 20 hectàrees i tenint en compte la seva història, integrarà els nous usos a l’entorn paisatgístic, incorporarà un Centre d’Atracció Turística (càmping), millorarà la mobilitat i l’accessibilitat amb la construcció d’una rotonda a l’entrada principal, i hi haurà zones esportives, infantils, socials i basses i estanys amb jocs d’aigua, entre altres.

El paer en cap, Àngel Ros, ha explicat que aquest projecte dóna resposta a la moció del grup popular aprovada en el ple del mes de febrer i que segueix una estratègia per desenvolupar una acció de rehabilitació dels aspectes més rellevants de Les Basses, fent ara una reordenació dels seus usos amb l’objectiu de buscar la col·laboració privada fent una concessió de la gestió del càmping i una part molt important d’inversió municipal per reordenar els usos del parc que, òbviament requereix infraestructures viàries i, també, esportives, entre altres”

En aquest sentit, Dolors López i Joan Vilella han expressat la seva satisfacció pel fet que el projecte estigui pensat per a tothom, amb un caire familiar i que reculli l’esperit i l’essència del que van significar Les Basses per als lleidatans i les lleidatanes.

El tinent d’alcalde i regidor de l’Hàbitat Urbà i Rural, Fèlix Larrosa, ha explicat que aquest mes d’octubre es tramitarà l’aprovació inicial del Pla Especial perquè el parc pugui incorporar el càmping, que es gestionarà en règim de concessió, i paral·lelament l’Ajuntament de Lleida, amb recursos propis, iniciarà progressivament les diferents actuacions que s’inclouen en la Fase Parc Públic que començaran aquest mateix any amb la millora de totes les instal·lacions. Es preveu una inversió global d’uns 4 milions d’euros entre la Fase Parc Públic i la Fase Càmping.

Cal recordar que aquest ha estat un projecte de llarg recorregut i que va començar amb els processos participatius dels anys 2007-2008. Sobre la base d’aquests projectes participatius l’any 2009 es va convocar un concurs per la redacció d’un Pla Parcial del Parc que va guanyar el despatx d’arquitectura Arqcoas de Lleida. L’any 2010 es va redactar i aprovar inicialment el Pla Parcial, el qual no es va arribar a aprovar definitivament atès el canvi de l’orientació

Larrosa ha posat de relleu que amb aquest bagatge previ, i amb tot aquest treball fet, s’ha redactat aquesta proposta de desenvolupament del Parc Territorial Les Basses amb l’objectiu de fer una recuperació física i social d’aquest parc històric per a la ciutat i per al territori. Aquesta proposta se centra, doncs, en l’ordenació dels nous usos que impulsin aquesta recuperació i dinamització del Parc, uns usos que ja s’apuntaven en els processos participatius, integrant-los en l’entorn preexistent, tant espai verd com construït, i sent molt respectuós amb el valor paisatgístic i històric del Parc.

Eugènia Rodríguez, d’Arqcoas, ha estat l’encarregada de presentar el projecte. L’àmbit de la proposta que s’ha presentat és: el Parc Territorial actual de 20,48Ha i una ampliació a futur del Parc de 6,52Ha. Per tant, el total de l’àmbit seria de 27Ha.

La proposta consta dels següents elements claus per al desenvolupament del Parc*:

Accessibilitat i gestió de la mobilitat del parc:

Un element fonamental és l’accés al parc, és per això que es proposa una rotonda a l’extrem sud-est que permetrà l’accés al parc des dels dos sentits de la carretera 240.

Es proposa un primer aparcament i ordenació de l’accés principal del parc que coincideix amb el seu accés històric.

Es proposa ampliar la secció del camí perimetral del parc ampliant-lo per millorar la convivència de diferents tipus de vehicles i vianants.

La proposta també preveu l’accés al parc amb transport públic i amb bicicleta. Es per això que es preveu l’arranjament dels camins de l’horta Lleida-les Basses i la construcció d’un nou carril bici ampliant la secció de la carretera N-240 en el tram Lleida- Les Basses.

Recuperació i integració dels nous usos al parc:

S’intenten integrar tots els usos, tant existents com nous, a l’entorn paisatgístic del parc. Tenint molt en compte la topografia, els camins existents i l’arbrat actual. Es respecten les traces dels camins, de les antigues piscines, murets, parterres i arbres. Amb aquesta bona base es completa l’arbrat i l’enjardinament que hauria de ser el tret distintiu d’aquest parc.

Totes les futures construccions i elements de mobiliari urbà s’haurien d’integrar al paisatge del parc tant en dimensió (escala) com en materials.

Els diferents espais de lleure que podrem trobar al parc seran: Nova zona de pícnic i barbacoes, zones de jocs infantils, pistes de bàsquet, vòlei platja, tirolines, circuits esportius, la gran esplanada per a esdeveniments a l’aire lliure, basses i estanys amb jocs d’aigua, i dos quioscs de restauració per donar servei a totes aquestes activitats.

Implantació d’un Centre d’Atracció Turística. Un càmping:

Compartint l’accés principal del Parc, es proposa la implantació d’un càmping.

En aquesta implantació s’ha respectat la topografia i l’arbrat existent. Aquest equipament comptarà amb unes 126 parcel·les de 90m2 amb un màxim d’un 50% de Bungalows.

Es proposa que sigui un Eco-càmping totalment integrat a l’entorn del parc amb el següent equipament: recepció i oficines, piscina, restaurant accessible des del parc, supermercat, primers auxilis, sales de jocs, jocs infantils i zona esportiva.

Ampliació a futur de l’àmbit del parc i la implantació d’un establiment hoteler:

Es proposa efectuar la previsió i una reserva de sòl per a l’ampliació del parc amb la incorporació de nous terrenys situats a la banda nord del seu límit actual. Amb aquesta ampliació es proposa incrementar la zona d’us esportiu i la zona de parc amb un espai reservat per un parc d’oci familiar especialitzat, si s’escau.

També es proposa de construcció d’un petit hotel totalment integrat al parc en quant a dimensió, materials i sostenibilitat. És un emplaçament immillorable a l’interior del Parc i un bon lloc donada la proximitat de la autovia i de la ciutat. Es preveu que el seu us turístic també vagi estretament lligat a les instal·lacions esportives del parc.

Aquesta proposta de desenvolupament del Parc Territorial Les Basses es preveu en 3 fases:

La fase d’ordenació i arranjament del parc (amb inversió municipal), on s’actuarà en 11,18 Ha del parc actual.

La fase de remodelació d’accessos i implantació del Càmping (amb inversió privada) (Centre d’Atracció Turística), on s’actuarà en 5,80Ha

La fase d’ampliació futura del parc que inclourà les 10,02Ha restants.

 

*Podeu descarregar la presentació de la nova proposta urbanística i d'ordenació de Les Basses en el link adjunt